CCV Pardubice

    Výchova k míru, přátelství a sounáležitosti
 Kód akce: 0208401 
 Název akce: Výchova k míru, přátelství a sounáležitosti  
 Termín konání:  8.listopadu 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 9 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: 1. Teoretický úvod – potřebnost oživení etických a mravních hodnot 2. Jednotlivé prožitkové aktivity, které vedou k zastavení, ztišení, sounáležitosti smírnému řešení konfliktů a uvědomění si důležitosti mravních hodnot využitelných v praxi s dětmi ve věkové skupině 3 – 6 let.  
 Doporučeno pro: učitele MŠ, kteří absolvovali Využití prvků Marie Montessori nebo Cvičení ticha 
 Lektor:  Vlasta Hillebrandová, členka vedení společnosti Montessori ČR
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: 1. Teoretický úvod – potřebnost oživení etických a mravních hodnot 2. Jednotlivé prožitkové aktivity, které vedou k zastavení, ztišení, sounáležitosti smírnému řešení konfliktů a uvědomění si důležitosti mravních hodnot využitelných v praxi s dětmi ve věkové skupině 3 – 6 let. Nastolení přátelské atmosféry v kolektivu dětí nejen předškolního věku. Návrat k mravním hodnotám, přátelství, respektu, úctě a toleranci. Všude kolem nás se setkáváme s násilím, nepřátelstvím, nepřejícností, soutěživostí a dravostí. Kam se vytratila slušnost, galantnost a schopnost si pomáhat? Kde a kdy se tvoří základy pro mravní zásady? Kde se to v těch dětech a dospělých bere? Možná se i vám honí podobné otázky hlavou, přemýšlíte nad nimi a chcete udělat něco pro změnu. Právě nyní je čas začít.  
 Poznámka: Doneste si obuv na přezutí.