CCV Pardubice

    Výchova k míru, přátelství a sounáležitosti
 Kód akce: 0208101 
 Název akce: Výchova k míru, přátelství a sounáležitosti  
 Termín konání:  6.listopadu 2019 od 09:30 
 Rozsah akce: 9 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: 1. Teoretický úvod - potřebnost oživení etických a mravních hodnot 2. Jednotlivé prožitkové aktivity, které vedou k zastavení, ztišení, sounáležitosti smírnému řešení konfliktů a uvědomění si důležitosti mravních hodnot využitelných v praxi s dětmi ve věkové skupině 3 - 6 let.  
 Doporučeno pro: učitele MŠ, kteří absolvovali Využití prvků Marie Montessori nebo Cvičení ticha 
 Lektor:  Vlasta Hillebrandová, členka vedení společnosti Montessori ČR
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: 1. Teoretický úvod - potřebnost oživení etických a mravních hodnot 2. Jednotlivé prožitkové aktivity, které vedou k zastavení, ztišení, sounáležitosti smírnému řešení konfliktů a uvědomění si důležitosti mravních hodnot využitelných v praxi s dětmi ve věkové skupině 3 - 6 let. Nastolení přátelské atmosféry v kolektivu dětí nejen předškolního věku. Návrat k mravním hodnotám, přátelství, respektu, úctě a toleranci. Všude kolem nás se setkáváme s násilím, nepřátelstvím, nepřejícností, soutěživostí a dravostí. Kam se vytratila slušnost, galantnost a schopnost si pomáhat? Kde a kdy se tvoří základy pro mravní zásady? Kde se to v těch dětech a dospělých bere? Možná se i vám honí podobné otázky hlavou, přemýšlíte nad nimi a chcete udělat něco pro změnu. Právě nyní je čas začít.  
 Poznámka: Doneste si obuv na přezutí. Seminář je vhodný do šablon OP VVV.