CCV Pardubice

    Začlenění dítěte do prostředí MŠ - adaptační obtíže
 Kód akce: 0206401 
 Název akce: Začlenění dítěte do prostředí MŠ - adaptační obtíže 
 Termín konání:  7.listopadu 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 4 vyučovací hodiny
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: - shrnutí charakteristik vývoje dítěte předškolního věku - průběh adaptace na prostředí MŠ a možná úskalí - co přináší vstup do MŠ pro dítě samotné - specifika jednotlivých dětí - jak navázat dobrou spolupráce s rodiči - jak dítěti adaptaci usnadnit z pozice MŠ a z pozice rodičů V rámci semináře bude využíváno skupinové práce, tvorby myšlenkových map, práce s textem, brainstormingu apod.  
 Doporučeno pro: učitele MŠ 
 Lektor: PhDr. Kateřina Pešková, speciální pedagog
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 700 Kč 
 Tematická náplň: - shrnutí charakteristik vývoje dítěte předškolního věku - průběh adaptace na prostředí MŠ a možná úskalí - co přináší vstup do MŠ pro dítě samotné - specifika jednotlivých dětí - jak navázat dobrou spolupráce s rodiči - jak dítěti adaptaci usnadnit z pozice MŠ a z pozice rodičů V rámci semináře bude využíváno skupinové práce, tvorby myšlenkových map, práce s textem, brainstormingu apod. Získat informace o možném průběhu adaptace jednotlivých dětí na prostředí MŠ. Seznámit se s variabilitou sociálního a emočního vývoje dětí. Osvojit si vhodné postupy na navázání spolupráce s rodiči. Seznámit se a prakticky si vyzkoušet vhodné techniky a činnosti podporující adaptaci dítěte.  
 Poznámka: