CCV Pardubice

    Na čem záleží - význam prostředí, ve kterém vyrůstá předškolní dítě
 Kód akce: 0204101 
 Název akce: Na čem záleží - význam prostředí, ve kterém vyrůstá předškolní dítě 
 Termín konání:  2.října 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: Vzdělávací program je zaměřen na to, jak je důležitý příklad, který jako dospělí dáváme dětem v různých oblastech života. DÍLČÍ TÉMATA: I. CÍLEVĚDOMOST V ŽIVOTĚ I V PRÁCI: (MÁM SEN, CÍL…JAK SE K NĚMU DOSTANU?) Je známo, že je důležité mít životní vizi, jasný záměr, co a kdy člověk od života chce. Pak teprve může naplánovat a vyvinout správnou aktivitu na dosažení svých cílů. Pokud předáme tuto dovednost dětem, budou z nich cílevědomé a vytrvalé osobnosti, budou lépe zvládat životní překážky, protože budou vědět, jak pracovat s motivací. II. PRIORITY V ŽIVOTĚ I V PRÁCI: (MÁM PRIORITY – HODNOT, VZTAHŮ, ČASU) Práce předškolního pedagoga je náročná, proto je třeba umět seřadit své priority tak, aby se člověk cítil v pohodě v zaměstnání a měl čas a energii na své koníčky, zájmy, rodinu. Ty správné aktivity vedou ke správným pocitům. III. ZODPOVĚDNOST V ŽIVOTĚ I V PRÁCI (MÁM ZODPOVĚDNOST ZA TO, CO UDĚLÁM I NEUDĚLÁM) Předškolní pedagog jde vždy příkladem v chování a rozhodování – a to nejen při práci s dětmi, ale i v osobním životě. Jde o to, aby to bylo zodpovědné chování a rozhodování. Za svá rozhodnutí si neseme zodpovědnost a právě to je potřeba předávat dětem od útlého věku. Je správné dělat chyby a poučit se z nich, říci "NE", když je třeba, omluvit se dřív, než někdo řekne, že je potřeba se omluvit… IV. SPRÁVNÝ STYL KOMUNIKACE V PRÁCI PEDAGOGA (UČÍM SE SPRÁVNĚ KOMUNIKOVAT) "Život i smrt je v moci jazyka" - jak kdysi řekl někdo moudrý. Stylem naší komunikace můžeme opravdu vybudovat zdravou a silnou osobnost, nebo kritickým jazykem odsoudit člověka k nízkému sebevědomí. V. DŮLEŽITOST SPOLUPRÁCE V PEDAGOGICKÉ PRÁCI (UČÍM SE SPOLUPRACOVAT, POCHVÁLIT, POVZBUDIT) Tím, že se lidé naučí spolu správně komunikovat, mají šanci být úspěšnější v týmové spolupráci. Tady je potřeba neupozorňovat na chyby nevyžádanými radami, ale naučit se pochválit, povzbudit, ocenit. A toto se učí děti velice rychle. Zkrátka to napodobí. VI. ZNALOST SVÝCH SILNÝCH A SLABÝCH STRÁNEK (PŘÍNOS PRO NÁS PRO OBA) Jak to zařídit, aby byly obě strany spokojené? Vymýšlet řešení, která přináší to pozitivní oběma, učit se poznat své silné a slabé stránky a spolupráci postavit právě na silných stránkách osobnosti. VII. SPRÁVNÝ POSTOJ K ŽIVOTU I K PRÁCI (MÁM POSTOJ - sebevědomí, sebeúctu, sebedůvěru) Jak mít vliv na svůj postoj? Prostřednictvím sebedůvěry a sebeúcty roste náš pocit vlastní hodnoty. Ten je spjatý s osobní disciplínou - jak se pohotově a správně rozhodovat, neodsouvat důležité věci apod. VIII. VYVÁŽENOST V OSOBNÍM A PRACOVNÍM ŽIVOTĚ (HARMONIE V ŽIVOTĚ) Umíme si zařídit vyvážený život? Někteří časově zaneprázdnění lidé si do svých denních aktivit plánují čas a styl relaxace. I to je řešení-důležitá je vyváženost pro zdraví fyzické i psychické.  
 Doporučeno pro: pedagogy MŠ 
 Lektor:  Iva Řehůřková,
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Vzdělávací program je zaměřen na to, jak je důležitý příklad, který jako dospělí dáváme dětem v různých oblastech života. DÍLČÍ TÉMATA: I. CÍLEVĚDOMOST V ŽIVOTĚ I V PRÁCI: (MÁM SEN, CÍL-JAK SE K NĚMU DOSTANU?) Je známo, že je důležité mít životní vizi, jasný záměr, co a kdy člověk od života chce. Pak teprve může naplánovat a vyvinout správnou aktivitu na dosažení svých cílů. Pokud předáme tuto dovednost dětem, budou z nich cílevědomé a vytrvalé osobnosti, budou lépe zvládat životní překážky, protože budou vědět, jak pracovat s motivací. II. PRIORITY V ŽIVOTĚ I V PRÁCI: (MÁM PRIORITY - HODNOT, VZTAHŮ, ČASU) Práce předškolního pedagoga je náročná, proto je třeba umět seřadit své priority tak, aby se člověk cítil v pohodě v zaměstnání a měl čas a energii na své koníčky, zájmy, rodinu. Ty správné aktivity vedou ke správným pocitům. III. ZODPOVĚDNOST V ŽIVOTĚ I V PRÁCI (MÁM ZODPOVĚDNOST ZA TO, CO UDĚLÁM I NEUDĚLÁM) Předškolní pedagog jde vždy příkladem v chování a rozhodování - a to nejen při práci s dětmi, ale i v osobním životě. Jde o to, aby to bylo zodpovědné chování a rozhodování. Za svá rozhodnutí si neseme zodpovědnost a právě to je potřeba předávat dětem od útlého věku. Je správné dělat chyby a poučit se z nich, říci "NE", když je třeba, omluvit se dřív, než někdo řekne, že je potřeba se omluvit IV. SPRÁVNÝ STYL KOMUNIKACE V PRÁCI PEDAGOGA (UČÍM SE SPRÁVNĚ KOMUNIKOVAT) "Život i smrt je v moci jazyka" - jak kdysi řekl někdo moudrý. Stylem naší komunikace můžeme opravdu vybudovat zdravou a silnou osobnost, nebo kritickým jazykem odsoudit člověka k nízkému sebevědomí. Právě komunikace určuje, zda má člověk zdravé vztahy s ostatními lidmi. V. DŮLEŽITOST SPOLUPRÁCE V PEDAGOGICKÉ PRÁCI (UČÍM SE SPOLUPRACOVAT, POCHVÁLIT, POVZBUDIT) Tím, že se lidé naučí spolu správně komunikovat, mají šanci být úspěšnější v týmové spolupráci. Tady je potřeba neupozorňovat na chyby nevyžádanými radami, ale naučit se pochválit, povzbudit, ocenit. A toto se učí děti velice rychle. Zkrátka to napodobí. VII. SPRÁVNÝ POSTOJ K ŽIVOTU I K PRÁCI (MÁM POSTOJ - sebevědomí, sebeúctu, sebedůvěru) Jak mít vliv na svůj postoj? Prostřednictvím sebedůvěry a sebeúcty roste náš pocit vlastní hodnoty. Ten je spjatý s osobní disciplínou - jak se pohotově a správně rozhodovat, neodsouvat důležité věci apod. Pokud dítě vyrůstá v prostředí lidí s dobrým životním postojem, odnese si ho do života také. VIII. VYVÁŽENOST V OSOBNÍM A PRACOVNÍM ŽIVOTĚ (HARMONIE V ŽIVOTĚ) Umíme si zařídit vyvážený život? Někteří časově zaneprázdnění lidé si do svých denních aktivit plánují čas a styl relaxace. I to je řešení - důležitá je vyváženost pro zdraví fyzické i psychické. Účastníci vzdělávacího programu si prohloubí znalosti, vědomosti i praktické zkušenosti ve vybraných tématech, zjistí své silné a slabé stránky v těchto oblastech.  
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV do OSR.