CCV Pardubice

    Moderní metody a přístupy v práci s dětmi v MŠ
 Kód akce: 0201101 
 Název akce: Moderní metody a přístupy v práci s dětmi v MŠ 
 Termín konání: 31.října 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: Seznámení se zásadami konstruktivistického přístupu ke vzdělávání a uplatňování humanizace a individualizace předškolního vzdělávání.  
 Doporučeno pro: učitele MŠ 
 Lektor: Mgr. Zora Syslová, PedF MU, katedra pedagogiky, Brno
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Podmínky zavádění a realizace třífázového modelu učení v podmínkách předškolního vzdělávání jako aktivizující metody a nástroje motivace dětí. Ukázky organizačních forem práce (individuální, skupinová, hromadná) s důrazem na podporu sebehodnocení dětí. Možnosti rozvoje kooperativního, problémového a prožitkového učení v předškolním vzdělávání. 
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV.