CCV Pardubice

    Otázky a odpovědi při rozhodování ředitele školy ve správním řízení
 Kód akce: 0105101 
 Název akce: Otázky a odpovědi při rozhodování ředitele školy ve správním řízení 
 Termín konání: 31.října 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 6 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: • základní právní předpisy při rozhodování ředitele školy ve správním řízení (zákon č. 500/2004 Sb., zákon č. 561/2004 Sb.), • oprávněná úřední osoba ve škole, • postup před zahájením správního řízení, • správní řízení v 1. stupni (možnosti použití správního řízení podle školského zákona), • účastníci řízení a jejich zastoupení, • tvorba dokumentů patřících do spisu, jejich podepisování, užívání razítek, • náležitosti rozhodnutí/usnesení a dalších dokumentů ve spisu, • založení spisu a jeho vedení, sběrný arch, • odesílání dokumentů ve správním řízení, jejich doručování, lhůty, • odvolací řízení v oblasti školství, autoremedura, • aktuality k datu konání semináře  
 Doporučeno pro: ředitele a vedoucí pracovníky škol a školských zařízení 
 Lektor: Ing. RNDr. Eva Urbanová,
 
 Garant: Bc. Michaela Mzyková 
 Účastnický poplatek: 1000 Kč 
 Tematická náplň: Seminář zaměřený na současný stav a vývoj ve správním rozhodování. Cílem semináře je odpovědět na otázky týkající se správního řízení ve školách. 
 Poznámka: