CCV Pardubice

    Specifika správního řízení a pracovněprávních vztahů
 Kód akce: 0103301 
 Název akce: Specifika správního řízení a pracovněprávních vztahů 
 Termín konání:  2.prosince 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 5 vyučovacích hodin
 Místo konání: Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Cílem semináře je seznámit vedoucí pracovníky mateřských škol se základními momenty průběhu správního řízení a specifiky pracovněprávních vztahů, ve spolupráci s účastníky semináře aplikovat pravidla na konkrétní případy známé z praxe. 
 Doporučeno pro: vedoucí pracovníky a učitele MŠ 
 Lektor: PhDr. Mgr. Monika Puškinová Ph.D.,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1000 Kč 
 Tematická náplň: Aktuální právní úprava správního řízení ve školství, případy rozhodování ve správním řízení v praxi mateřské školy. Zásady správního řízení, jednotlivé fáze průběhu správního řízení, vedení spisu, počítání lhůt. Specifické momenty správního řízení zahájeného na žádost (např. přijímání k předškolnímu vzdělávání) a zahájeného z moci úřední (např. ukončení předškolního vzdělávání) v mateřské škole. Specifické a problémové momenty pracovněprávních vztahů v mateřské škole (např. pracovní doba, zařazování do platové třídy, plat a příplatky). Souvislost pracovněprávní problematiky a GDPR. Dotazy, diskuse.  
 Poznámka: