CCV Pardubice

    Práce s dětmi s diagnostikovanou poruchou autistického spektra (PAS) v MŠ
 Kód akce: 4001491 
 Název akce: Práce s dětmi s diagnostikovanou poruchou autistického spektra (PAS) v MŠ 
 Termín konání: 22.října 2018 od 09:00 
 Rozsah akce: 5 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Kazuistický seminář bude zaměřený především na práci s případy z praxe ve formě kazuistik či zkušeností z edukace dětí v předškolním vzdělávání (možné předávání i ústní formou). Účastníci budou za doprovodu lektorky zpracovávat různé případové studie a příklady z praxe. Budou získávat odpovědi na různé praktické otázky, které se týkají edukace dětí s PAS - např. jaké metody práce je vhodné do edukačního procesu přijmout před nástupem dítěte s PAS, jak postupovat při přijetí dítěte s PAS, jaká opatření lze přijímat při edukační práci v případě navýšení tenzního či problémového chování u dítěte s PAS, jak spolupracovat se zákonnými zástupci (propojení motivačních systémů, aplikace uplatňovaných metod v domácím prostředí atd.). Řešeno bude také vytvoření kooperativního vztahu mezi mateřskou školou a rodinou. Jednotlivé případy budou řešeny týmově s podporou zkušeností lektorky.  
 Doporučeno pro: učitele MŠ, spec. škol, asistenty pedagoga 
 Lektor: Mgr. Markéta Jirásková, speciální pedagog a krajská koordinátorka péče o žáky s PAS SPC Svítání, Pardubice
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1000 Kč 
 Tematická náplň: Kazuistický seminář bude zaměřený především na práci s případy z praxe ve formě kazuistik či zkušeností z edukace dětí v předškolním vzdělávání (možné předávání i ústní formou). Účastníci budou za doprovodu lektorky zpracovávat různé případové studie a příklady z praxe. Budou získávat odpovědi na různé praktické otázky, které se týkají edukace dětí s PAS - např. jaké metody práce je vhodné do edukačního procesu přijmout před nástupem dítěte s PAS, jak postupovat při přijetí dítěte s PAS, jaká opatření lze přijímat při edukační práci v případě navýšení tenzního či problémového chování u dítěte s PAS, jak spolupracovat se zákonnými zástupci (propojení motivačních systémů, aplikace uplatňovaných metod v domácím prostředí atd.). Řešeno bude také vytvoření kooperativního vztahu mezi mateřskou školou a rodinou. Jednotlivé případy budou řešeny týmově s podporou zkušeností lektorky. Účastníci budou seznámení s aplikací doporučovaných podpůrných opatření pro edukaci dítěte s PAS dle Doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.  
 Poznámka:  

Akce již proběhla