CCV Pardubice

    Jak vést třídnické hodiny efektivně
 Kód akce: 1617491 
 Název akce: Jak vést třídnické hodiny efektivně 
 Termín konání: 15.října 2018 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Budeme hledat odpovědi na otázky proč věnovat svůj vzácný učitelský čas do podpory vztahů nejen ve třídě a jak souvisí vztahy ve třídě a efektivita učení. Seznámíme se skrz příklady z praxe s rozmanitým pojetím náplně třídnických hodin. Po celou dobu semináře budeme používat aktivity, které jsou vhodné k dalšímu využití v rámci třídnických hodin. V aktivitách budeme hledat modifikace a aplikace do vlastní výuky. Seminář je vhodný pro učitele prvního, druhého a třetího stupně.  
 Doporučeno pro: učitel-metodik prevence, učitel praktického vyučování, učitelé 1. a 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé MŠ, výchovní poradci, učitelé  
 Lektor: Mgr. Barbara Pospíšilová,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Budeme hledat odpovědi na otázky proč věnovat svůj vzácný učitelský čas do podpory vztahů nejen ve třídě a jak souvisí vztahy ve třídě a efektivita učení. Seznámíme se skrz příklady z praxe s rozmanitým pojetím náplně třídnických hodin. Po celou dobu semináře budeme používat aktivity, které jsou vhodné k dalšímu využití v rámci třídnických hodin. V aktivitách budeme hledat modifikace a aplikace do vlastní výuky. Seminář je vhodný pro učitele prvního, druhého a třetího stupně.  
 Poznámka: Seminář je připravován ve spolupráci s Etickou výchovou o.p.s. Osvědčení s č.j.MSMT- 6135/2018-2-251 akreditace MŠMT vydá EV. 

Akce již proběhla