CCV Pardubice

    ADHD - metody práce
 Kód akce: 1611491 
 Název akce: ADHD - metody práce  
 Termín konání: 30.listopadu 2018 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Účastníci kurzu budou seznámeni s tím, jak pracovat se žáky s diagnózou, jakým způsobem posoudit jejich již dosaženou technickou úroveň (zvláště když přejde z jiné školy). Metody: stanovení úrovně čtení, zraková paměť, zrakové rozlišování, sluchová paměť, sluchové rozlišování Jaká na základě toho zavést podpůrná a vyrovnávací opatření (organizace výuky, zásady komunikace, zadávání instrukcí, krátkodobé x dlouhodobé úkoly, motivace) a sestavit mu efektivní IVP tak ,aby byl skutečně přínosný pro samotné žáky a využitelný pro pedagogy Obsah: - rozdílné pohledy na diagnózu ADHD - temperament versus postižení - metody zvyšování schopností koncentrovat pozornost - relaxační techniky - agresivita a ADHD - nastavení pravidel a hranic  
 Doporučeno pro: učitele 1. a 2. stupně, učitele gymnázií, SOŠ, SOU, vychovatele školských zařízení, speciální pedagogy 
 Lektor: Mgr. Marie Komárová,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Účastníci kurzu budou seznámeni s tím, jak pracovat se žáky s diagnózou, jakým způsobem posoudit jejich již dosaženou technickou úroveň (zvláště když přejde z jiné školy). Metody: stanovení úrovně čtení, zraková paměť, zrakové rozlišování, sluchová paměť, sluchové rozlišování Jaká na základě toho zavést podpůrná a vyrovnávací opatření (organizace výuky, zásady komunikace, zadávání instrukcí, krátkodobé x dlouhodobé úkoly, motivace) a sestavit mu efektivní IVP tak ,aby byl skutečně přínosný pro samotné žáky a využitelný pro pedagogy Obsah: - rozdílné pohledy na diagnózu ADHD - temperament versus postižení - metody zvyšování schopností koncentrovat pozornost - relaxační techniky - agresivita a ADHD - nastavení pravidel a hranic Účastníci se seznámí se zásadami při práci s různými projevy potíží, metodami při stanovení cílů péče. 
 Poznámka:  

Akce již proběhla