CCV Pardubice

    Problematika edukace klienta s PAS
 Kód akce: 1603191 
 Název akce: Problematika edukace klienta s PAS  
 Termín konání:  5.listopadu 2018 od 09:00 
 Rozsah akce: 5 hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Problematika edukace klienta s PAS - specifické problémy výchovy a vzdělávání klientů s PAS v procesu inkluze Obsah: 1. Diagnostika PAS - způsob stanovování této závažné diagnózy ze strany odborníků, tedy pedopsychiatrů a klinických psychologů, informace o průběhu diagnostického procesu. - vysvětlení cíle a obsahu vyšetření, které realizují pracovníci školských poradenských zařízení u žáků s PAS s cílem přijetí adekvátních podpůrných opaření do edukačního procesu 2. Strukturované učení a TEACH program – teoretická východiska 3. Konkrétní didaktické postupy využívané při edukačním procesu žáků v běžných mateřských školách, základních a středních školách (fotodokumentace) 4. Podpůrná opatření vhodná pro žáky s PAS ( organizace výuky, změna výukových metod a forem, pomůcky,úprava prostředí spolupráce s rodinou, personální podpora, hodnocení) Spolupráce školy a školského poradenského zařízení. 5. Tvorba IVP – kritéria pro výběr optimální individuální terapie (problematika terapií bude zmíněna okrajově a informativně)  
 Doporučeno pro: učitele MŠ, ZŠ a SŠ 
 Lektor: Mgr. Markéta Jirásková, speciální pedagog a krajská koordinátorka péče o žáky s PAS SPC Svítání, Pardubice
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1000 Kč 
 Tematická náplň: Problematika edukace klienta s PAS - specifické problémy výchovy a vzdělávání klientů s PAS v procesu inkluze Obsah: 1. Diagnostika PAS - způsob stanovování této závažné diagnózy ze strany odborníků, tedy pedopsychiatrů a klinických psychologů, informace o průběhu diagnostického procesu. - vysvětlení cíle a obsahu vyšetření, které realizují pracovníci školských poradenských zařízení u žáků s PAS s cílem přijetí adekvátních podpůrných opaření do edukačního procesu 2. Strukturované učení a TEACH program – teoretická východiska 3. Konkrétní didaktické postupy využívané při edukačním procesu žáků v běžných mateřských školách, základních a středních školách (fotodokumentace) 4. Podpůrná opatření vhodná pro žáky s PAS ( organizace výuky, změna výukových metod a forem, pomůcky,úprava prostředí spolupráce s rodinou, personální podpora, hodnocení) Spolupráce školy a školského poradenského zařízení. 5. Tvorba IVP – kritéria pro výběr optimální individuální terapie (problematika terapií bude zmíněna okrajově a informativně) Cílem je seznámit pedagogy s aplikací adekvátních podpůrných opatření do edukačního procesu na základě Doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Seminář vybaví účastníky informacemi o vhodných strategiích pro práci s dětmi a žáky s PAS. 
 Poznámka:  

Akce již proběhla