CCV Pardubice

    Artefiletika jako prostředek k rozvoji osobnosti učitele
 Kód akce: 1208191 
 Název akce: Artefiletika jako prostředek k rozvoji osobnosti učitele 
 Termín konání: 22.října 2018 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: Seminář je zaměřen na prohloubení osobních kompetencí účastníků v oblasti komunikativních dovedností a sebereflexe a na prevenci profesního vyhoření. Obsah semináře vychází z potřeby edukace v oblasti osobnostního rozvoje pedagogů. - vymezení základních pojmů - definice artefiletiky z pohledu potřeb eliminace profesní zátěže pedagoga - význam artefiletiky a její formy, artefiletické metody - artefiletka jako obohacování vlastního prožívání s následnou reflexí¨ - přínos artefiletiky na rozvoj osobnostních a komunikativních dovedností pedagoga - přínos artefiletiky k prevenci syndromu vyhoření pedagoga - expresivní metody projevu – výtvarný, dramatický, hudební, pohybový - výtvarný projev jako prostředek vzájemné komunikace - artefiletický proces – sebezkušenostní výtvarná artefiletická tvorba na téma Barevné setkání, Maska… - reflektivní dialogy • Seznámení, očekávání • Úvod do tématu • Vymezení základních pojmů • Význam artefiletiky a její formy • Artefiletické metody • Využití artefiletiky v pedagogické praxi • Sebezkušenostní artefiletická tvorba – artefiletický proces Pracovní dílna • Reflektivní dialog • Diskuze • Závěrečné shrnutí Pracovní dílna – artefiletický proces "Mé jméno" Nejčastější technikou s cílem seznamování ve skupině, seznamovací technika. Možnosti mohou být různé, buď jméno pouze malovat, nebo doplnit malbu písemným projevem. Technika má praktický účel, také o člověku něco vypovídá a jejím významným faktorem je též méně stresující forma představování "Moje hnízdo" . Jde o techniku, abreaktivní, relaxační o sebepojetí a sebehodnocení, s volným průchodem emocí a myšlenek. Jde o intuitivní kresbu s libovolným použitím barev a tvarů dle momentální nálady a psychického rozpoložení. Kresba je založena na pohybu, na jemné motorice. "Barevné setkání" Práce ve skupině - ve dvojicích nebo čtveřicích. Artefiletická technika abreaktivní, relaxační. Jde o intuitivní "čmárání" Technika čmáranice je jednou z nejčastěji používaných technik, protože "čmárání" je velmi prospěšné k uvolnění dětské jemné motoriky i psychiky.  
 Doporučeno pro: učitele ZŠ, SŠ 
 Lektor: Mgr. Martina Kusáková, ČVUT fakulta BMI
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Seminář je zaměřen na prohloubení osobních kompetencí účastníků v oblasti komunikativních dovedností a sebereflexe a na prevenci profesního vyhoření. Obsah semináře vychází z potřeby edukace v oblasti osobnostního rozvoje pedagogů. - vymezení základních pojmů - definice artefiletiky z pohledu potřeb eliminace profesní zátěže pedagoga - význam artefiletiky a její formy, artefiletické metody - artefiletka jako obohacování vlastního prožívání s následnou reflexí¨ - přínos artefiletiky na rozvoj osobnostních a komunikativních dovedností pedagoga - přínos artefiletiky k prevenci syndromu vyhoření pedagoga - expresivní metody projevu – výtvarný, dramatický, hudební, pohybový - výtvarný projev jako prostředek vzájemné komunikace - artefiletický proces – sebezkušenostní výtvarná artefiletická tvorba na téma Barevné setkání, Maska… - reflektivní dialogy • Seznámení, očekávání • Úvod do tématu • Vymezení základních pojmů • Význam artefiletiky a její formy • Artefiletické metody • Využití artefiletiky v pedagogické praxi • Sebezkušenostní artefiletická tvorba – artefiletický proces Pracovní dílna • Reflektivní dialog • Diskuze • Závěrečné shrnutí Pracovní dílna – artefiletický proces "Mé jméno" Nejčastější technikou s cílem seznamování ve skupině, seznamovací technika. Možnosti mohou být různé, buď jméno pouze malovat, nebo doplnit malbu písemným projevem. Technika má praktický účel, také o člověku něco vypovídá a jejím významným faktorem je též méně stresující forma představování "Moje hnízdo" . Jde o techniku, abreaktivní, relaxační o sebepojetí a sebehodnocení, s volným průchodem emocí a myšlenek. Jde o intuitivní kresbu s libovolným použitím barev a tvarů dle momentální nálady a psychického rozpoložení. Kresba je založena na pohybu, na jemné motorice. "Barevné setkání" Práce ve skupině - ve dvojicích nebo čtveřicích. Artefiletická technika abreaktivní, relaxační. Jde o intuitivní "čmárání" Technika čmáranice je jednou z nejčastěji používaných technik, protože "čmárání" je velmi prospěšné k uvolnění dětské jemné motoriky i psychiky. Výchova a vzdělávání, prohlubování dovedností a znalostí jako zdroj dalších podnětů k rozvoji osobnosti. Prevence psychosociálních problémů, syndromu vyhoření.  
 Poznámka:  

Akce již proběhla