CCV Pardubice

    Čtenářská a informační gramotnost - PŘÍRODNÍ VĚDY
 Kód akce: 0901191 
 Název akce: Čtenářská a informační gramotnost - PŘÍRODNÍ VĚDY 
 Termín konání:  7.ledna 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: Obsah semináře je volen tak, aby byla naplněna rozmanitost výuky v souladu s jednotlivými styly učení žáků a požadavky rozvoje klíčových kompetencí. Účastníci semináře si osvojí metody, které směřují k rozvoji čtenářské gramotnosti, a probouzejí v žácích aktivitu a motivují je k pozitivnímu morálnímu postoji ve vztahu k přírodovědným předmětům. Důraz bude kladen především na ty typy učení, které podporují u žáků sebeučení, učení se navzájem a týmovou spolupráci. V závěrečné diskusi proběhne výměna praktických zkušeností 
 Doporučeno pro: učitele přírodovědných předmětů na ZŠ a SŠ 
 Lektor: Mgr. Dana Forýtková, certifikovaná lektorka implementátorka Společného vzdělávání
 
 Garant: Bc. Michaela Mzyková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Vzdělávací program je zaměřen na konkrétní činnosti žáků v hodinách s přírodovědným obsahem. Umožňuje pedagogům rozšířit si zásobník námětů pro výuku a navzájem sdílet dobré zkušenosti s výukou přírodovědného učiva napříč všemi předměty. Účastníci se seznámí s metodami a postupy aktivního učení, které vede děti k pozornému naslouchání a ke kritickému myšlení. Pracovat se bude v duchu konstruktivistické pedagogiky, s využitím plánovacího modelu E-U-R a tématy, které nabízí formy činnostního učení, probouzí v žácích aktivitu při práci s texty, rozvíjí čtenářskou a informační gramotnost. Teoretický obsah kurzu: 1. Seznámení s principem třífázového učení E-U-R a se základními metodami a formami práce a jejich dělením – (2 hod) Praktická část kurzu: 2. Aplikace jednotlivých základních metod ve výuce – interaktivní část semináře – interaktivní zapojení účastníků – (6 hod) • Brainstorming – princip a různé způsoby využití • Myšlenková mapa - princip a různé způsoby využití • Práce s textem - princip a různé způsoby využití • Škálování - princip a různé způsoby využití • další aktivizující metody a formy výuky  
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV. 

Akce zrušena