CCV Pardubice

    Deskové a karetní hry pro rozvoj matematické gramotnosti
 Kód akce: 0603491 
 Název akce: Deskové a karetní hry pro rozvoj matematické gramotnosti 
 Termín konání: 10.prosince 2018 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Vzdělávací program je zaměřen na využití deskových a karetních her pro rozvoj matematické gramotnosti u žáků. Obsah semináře umožňuje pedagogům rozšířit si zásobník námětů pro výuku. Program ukáže, jak zohlednit individuální potřeby a požadavky žáků (rozdílná úroveň matematické gramotnosti, jejich věk, další zájmy aj.). Účastníci se seznámí s různými typy her, které vedou děti k lepšímu pochopení učiva a zároveň pro ně mohou být vysoce motivační. Pracovat se bude v duchu konstruktivistické pedagogiky. Obsah kurzu: • Rozdělení her dle jejich typu (1 hodina) • Didaktická hra jako zvnějšku řízená motivovaná činnost, při které si žáci procvičují, upevňují vědomosti, dovednosti a návyky a rozvíjejí psychické funkce (paměť, představivost, postřeh atd.) (1 hodina) • Didaktická hra jako nástroj rozvoje spolupráce mezi žáky (např. The Game) (1 hodina) • Hry pro rozvoj rovinné a prostorové představivosti (např. Digit, Klotz, Imagination, Blokus 3D, Penta, Cuts) (2 hodiny) • Hry pro rozvoj početních dovedností (např. Lobo 77, Cink, Math Fluxx) (1,5 hodiny) • Hry k procvičení aritmetických operací (např. Mix Match, Speedy) (1,5 hodiny)  
 Doporučeno pro: učitele 1. stupně ZŠ, učitele 2. stupně ZŠ, vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, vychovatele školských zařízení, pedagogy volného času  
 Lektor: Mgr. Veronika Havelková, Vyučující předmětu Matematický software na PedF UK
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Vzdělávací program je zaměřen na využití deskových a karetních her pro rozvoj matematické gramotnosti u žáků. Obsah semináře umožňuje pedagogům rozšířit si zásobník námětů pro výuku. Program ukáže, jak zohlednit individuální potřeby a požadavky žáků (rozdílná úroveň matematické gramotnosti, jejich věk, další zájmy aj.). Účastníci se seznámí s různými typy her, které vedou děti k lepšímu pochopení učiva a zároveň pro ně mohou být vysoce motivační. Pracovat se bude v duchu konstruktivistické pedagogiky. Obsah kurzu: • Rozdělení her dle jejich typu (1 hodina) • Didaktická hra jako zvnějšku řízená motivovaná činnost, při které si žáci procvičují, upevňují vědomosti, dovednosti a návyky a rozvíjejí psychické funkce (paměť, představivost, postřeh atd.) (1 hodina) • Didaktická hra jako nástroj rozvoje spolupráce mezi žáky (např. The Game) (1 hodina) • Hry pro rozvoj rovinné a prostorové představivosti (např. Digit, Klotz, Imagination, Blokus 3D, Penta, Cuts) (2 hodiny) • Hry pro rozvoj početních dovedností (např. Lobo 77, Cink, Math Fluxx) (1,5 hodiny) • Hry k procvičení aritmetických operací (např. Mix Match, Speedy) (1,5 hodiny) u žáků. Účastníci získají řadu podnětů na motivační a naučné hry. Seznámí se i s méně známými hrami, které pomůžou oživit a obohatit školní výuku. Jednotlivé hry oživí a obohatí výuku a ukáží, jak je možné přiblížit matematiku a to, že matematika může být hrou. Účastník nabude nových podnětů pro možnosti rozvíjení matematické gramotnosti prostřednictvím her.  
 Poznámka:  

Akce již proběhla