CCV Pardubice

    Geometrie pro 1.stupeň ZŠ
 Kód akce: 0602391 
 Název akce: Geometrie pro 1.stupeň ZŠ 
 Termín konání:  5.listopadu 2018 od 13:00 
 Rozsah akce: 5 vyučovacích hodin
 Místo konání: Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Geometrie na prvním stupni – příprava na geometrii – práce s pojmy, propojení s manipulací (modelína, dřevěné tyčky, kostičky pěna, provázek, papír atd…) - základy rýsování – zajímavé úlohy – atraktivní pro děti - geometrie v jiných předmětech – procvičování (TV, Pč,Vv) - výroba smysluplných pomůcek na geometrii (lapbook – jak na něj?, Sonobova krychle…) Podrobný obsah: 1. úvod semináře – seznámení se s problematikou (0,5 hodiny) 2. vhodnost učení prožitkem pro žáky mladšího školního věku – manipulace a modelování geometrických situací, metodické aktivity, praktická výuka (1 hodina) 3. Výroba smysluplných pomůcek – výroba lapbooku - tematické desky s úkoly a s přehledem daného učiva, Sonobova krychle (1, 5 hodiny) 4. Herní a procvičovací aktivity geometrie i v jiných hodinách – např. ve Vv, Pč, Tv (1hodina)  
 Doporučeno pro: učitele 1. stupně ZŠ 
 Lektor: Mgr. Jitka Grohmannová ,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1000 Kč 
 Tematická náplň: Geometrie na prvním stupni – příprava na geometrii – práce s pojmy, propojení s manipulací (modelína, dřevěné tyčky, kostičky pěna, provázek, papír atd…) - základy rýsování – zajímavé úlohy – atraktivní pro děti - geometrie v jiných předmětech – procvičování (TV, Pč,Vv) - výroba smysluplných pomůcek na geometrii (lapbook – jak na něj?, Sonobova krychle…) Podrobný obsah: 1. úvod semináře – seznámení se s problematikou (0,5 hodiny) 2. vhodnost učení prožitkem pro žáky mladšího školního věku – manipulace a modelování geometrických situací, metodické aktivity, praktická výuka (1 hodina) 3. Výroba smysluplných pomůcek – výroba lapbooku - tematické desky s úkoly a s přehledem daného učiva, Sonobova krychle (1, 5 hodiny) 4. Herní a procvičovací aktivity geometrie i v jiných hodinách – např. ve Vv, Pč, Tv (1hodina) Cílem semináře je poskytnout učitelům metodickou podporu a náměty k daným tématům, především v počáteční etapě výuky, s důrazem na prožitkový charakter učení pro život.  
 Poznámka:  

Akce zrušena