CCV Pardubice

    Rozvíjení čtenářské gramotnosti pomocí moderní literatury pro děti a mládež
 Kód akce: 0403191 
 Název akce: Rozvíjení čtenářské gramotnosti pomocí moderní literatury pro děti a mládež 
 Termín konání: 10.prosince 2018 od 12:00 
 Rozsah akce: 6 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: Obsah semináře vychází z analýzy kurikulí zemí, jejichž žáci se ve čtenářské gramotnosti opakovaně nacházejí na předních místech (průzkumy PISA). Základní rozdíl spočívá v tom, že se tito žáci od počátku učí pracovat s intencionálními texty, jimž bez problémů rozumějí. České učebnice naopak často pracují s ukázkami z literatury pro dospělé čtenáře, což někdy může vést i k demotivaci. Jestliže literatura pro děti a mládež (LPDM) v učebnicích není dostatečně zastoupena, je na učiteli, aby ji svým žákům přiblížil sám. K tomu je třeba, aby sledoval její vývoj. V dnešní době vychází obrovské množství literatury určené dětem a mládeži, je tedy pro učitele časově velmi náročné se v této oblasti patřičně orientovat. Seminář jim má být v tomto ohledu oporou. Rozpis obsahu: -Stručné seznámení s poznatky z analýzy zahraničních kurikulí -Postavení LPDM v kurikulu české základní školy -Prezentace výsledků ankety mezi žáky a studenty, které knihy by doporučili svým vrstevníkům k četbě -Jak rozlišit kvalitní a nekvalitní literaturu (vytváření čtenářského vkusu). Přednostně je věnována pozornost knihám, které získaly literární ceny Zlatá stuha, Magnesia Litera, popř. zvítězily v anketě SUK – Čteme všichni. Zařazeny byly i některé knihy, které získaly cenu v zemi vzniku. -Zmíněni budou čeští i zahraniční autoři a jejich díla, jejichž obliba přetrvala do současnosti (v minulosti zakázaná literatura, exilová literatura, samizdat) -Pozornost bude věnována ukázkám z knih, v nichž se čtenáři seznamují s různými handicapy a odlišnostmi atd. Učitelé získají tipy, na co se zaměřit při výběru vhodných textů. Na vybraných ukázkách si vyzkoušejí některé metody práce s textem zaměřené na rozvíjení čtenářské gramotnosti. Cílem semináře je seznámit účastníky s výběrem moderní LPDM, s vybranými autory a charakteristikou jejich tvorby, s novinkami v jednotlivých žánrech a s možnostmi, jak v literární výchově využít mezipředmětové vztahy a prolínání vzdělávacích oblastí. Vzhledem k filmovému zpracování některých literárních děl bude dán prostor i průřezovému tématu mediální výchova. Na vybraných ukázkách si učitelé prakticky vyzkoušejí, jak je možno LPDM využít pro rozvoj čtenářské gramotnosti, jak žáky vhodně motivovat k jejich vlastní mimoškolní četbě atd.  
 Doporučeno pro: učitele ČJ na 2.st.ZŠ 
 Lektor: Mgr. Jarmila Sulovská, didaktička na Katedře českého jazyka a literatury na PF TU v Liberci
 
 Garant: Bc. Michaela Mzyková 
 Účastnický poplatek: 1000 Kč 
 Tematická náplň: Obsah semináře vychází z analýzy kurikulí zemí, jejichž žáci se ve čtenářské gramotnosti opakovaně nacházejí na předních místech (průzkumy PISA). Základní rozdíl spočívá v tom, že se tito žáci od počátku učí pracovat s intencionálními texty, jimž bez problémů rozumějí. České učebnice naopak často pracují s ukázkami z literatury pro dospělé čtenáře, což někdy může vést i k demotivaci. Jestliže literatura pro děti a mládež (LPDM) v učebnicích není dostatečně zastoupena, je na učiteli, aby ji svým žákům přiblížil sám. K tomu je třeba, aby sledoval její vývoj. V dnešní době vychází obrovské množství literatury určené dětem a mládeži, je tedy pro učitele časově velmi náročné se v této oblasti patřičně orientovat. Seminář jim má být v tomto ohledu oporou. Rozpis obsahu: -Stručné seznámení s poznatky z analýzy zahraničních kurikulí -Postavení LPDM v kurikulu české základní školy -Prezentace výsledků ankety mezi žáky a studenty, které knihy by doporučili svým vrstevníkům k četbě -Jak rozlišit kvalitní a nekvalitní literaturu (vytváření čtenářského vkusu). Přednostně je věnována pozornost knihám, které získaly literární ceny Zlatá stuha, Magnesia Litera, popř. zvítězily v anketě SUK – Čteme všichni. Zařazeny byly i některé knihy, které získaly cenu v zemi vzniku. -Zmíněni budou čeští i zahraniční autoři a jejich díla, jejichž obliba přetrvala do současnosti (v minulosti zakázaná literatura, exilová literatura, samizdat) -Pozornost bude věnována ukázkám z knih, v nichž se čtenáři seznamují s různými handicapy a odlišnostmi atd. Učitelé získají tipy, na co se zaměřit při výběru vhodných textů. Na vybraných ukázkách si vyzkoušejí některé metody práce s textem zaměřené na rozvíjení čtenářské gramotnosti.  
 Poznámka:  

Akce zrušena