CCV Pardubice

    Jednoduché pokusy s kapalinami a plyny
 Kód akce: 0303191 
 Název akce: Jednoduché pokusy s kapalinami a plyny 
 Termín konání: 10.ledna 2019 od 13:00 
 Rozsah akce: 4 vyučovací hodiny
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Hrátky s hustotou, nenewtonovskou kapalinou, atmosférickým tlakem, ohňové pokusy,...všechny pokusy si účastníci zkouší, nutnost vhodného oblečení (možnost zamazání či potřísnění). 
 Doporučeno pro: učitele 1. stupně ZŠ 
 Lektor: RNDr. Michaela Křížová PhD., Katedra fyziky PřF UHK
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 700 Kč 
 Tematická náplň: Hrátky s hustotou, nenewtonovskou kapalinou, atmosférickým tlakem, ohňové pokusy,...všechny pokusy si účastníci zkouší, nutnost vhodného oblečení (možnost zamazání či potřísnění). Získání zajímavých praktických námětů do výuky prvouky a přírodovědy. Přesná metodika, jak provádět pokusy s dětmi. 
 Poznámka: