CCV Pardubice

    Reading Skills - Rozvíjení čtenářské gramotnosti
 Kód akce: 0302190 
 Název akce: Reading Skills - Rozvíjení čtenářské gramotnosti 
 Termín konání: Od 25.října 2018 do 22.listopadu 2018 od 09:00 
 Rozsah akce: 16 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: Charakteristika: Aktivity zaměřené na nácvik správného čtení, od anglického hláskování až po vnímání souvislého textu. Procvičíme si používání čtenářských technik, které umožňují přehledné a srozumitelné členění textu s následnými aktivitami k uvědomění si a zapamatování obsahu. Ukázky použitých technik budou prezentovány na základě běžně používaných textů klasických i moderních pohádek a příběhů, zjednodušená četba z nabídky různých nakladatelství apod.) 1. blok Přípravná fáze (90 min) Poslechová analýza, práce s hláskami a klíčovými slovy (techniky práce s flashcards) Práce s příběhem (90 min) Poslech příběhů, veršů – porozumění na základě slyšeného textu, stanovení klíčových slov a práce s nimi, otázky k textu (vybarvované čtení, obrázkové čtení, práce s obrázkovou knihou) Technika čtení (90 min) Abeceda – osvojování, skládání a kombinace (kartičková technika) Word recognition – upevňování rozlišení skupin hlásek, které jsou typické pro angličtinu – usnadnění vnímání textu (blends and clusters, rime and onset, písmenkové loto, bingo, letter wheels) Systém pojmového chápaní věcí a souvislostí (mind maps) Techniky ke zvyšování čtenářské výkonnosti (90 min) Struktura textu, osnova, ověřovací otázky (Concept Check Questions - CCQs Paměťová cvičení 2. blok Práce s textem (90 min) Členění a struktura textu, fráze typické pro začátek a konec Využívání autentických textů (90 min) Práce s články, písničkami, nursery rhymes (rekonstrukce textu) odhadování textu podle názvu, po odstavci, konec příběhu – jak to dopadne, podle obrázků a ilustrací, podle postav (vyrobení autobiografické knížky postavy, obrázkové slovníky - glosáře) Non-fiction aneb literatura faktu (90 min) Jak z textu využít vše, co je užitečné – technika zápisků a poznámek z textu, shrnutí obsahu, interpretace, cvičení vybavování posloupnosti dramatizace textu Specifika práce se žáky se SPU (jejich možnosti, jaké požadavky na ně klademe, jak jim pomoci vnímat text - prezentace a demonstrace podpůrných pomůcek)  
 Doporučeno pro: učitele 1. stupeň ZŠ 
 Lektor: Mgr. Sylvie Doláková, metodická poradkyně pro výuku angličtiny dětí ve věku 4 - 15 let
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 3700 Kč 
 Tematická náplň: Charakteristika: Aktivity zaměřené na nácvik správného čtení, od anglického hláskování až po vnímání souvislého textu. Procvičíme si používání čtenářských technik, které umožňují přehledné a srozumitelné členění textu s následnými aktivitami k uvědomění si a zapamatování obsahu. Ukázky použitých technik budou prezentovány na základě běžně používaných textů klasických i moderních pohádek a příběhů, zjednodušená četba z nabídky různých nakladatelství apod.) 1. blok Přípravná fáze (90 min) Poslechová analýza, práce s hláskami a klíčovými slovy (techniky práce s flashcards) Práce s příběhem (90 min) Poslech příběhů, veršů – porozumění na základě slyšeného textu, stanovení klíčových slov a práce s nimi, otázky k textu (vybarvované čtení, obrázkové čtení, práce s obrázkovou knihou) Technika čtení (90 min) Abeceda – osvojování, skládání a kombinace (kartičková technika) Word recognition – upevňování rozlišení skupin hlásek, které jsou typické pro angličtinu – usnadnění vnímání textu (blends and clusters, rime and onset, písmenkové loto, bingo, letter wheels) Systém pojmového chápaní věcí a souvislostí (mind maps) Techniky ke zvyšování čtenářské výkonnosti (90 min) Struktura textu, osnova, ověřovací otázky (Concept Check Questions - CCQs Paměťová cvičení 2. blok Práce s textem (90 min) Členění a struktura textu, fráze typické pro začátek a konec Využívání autentických textů (90 min) Práce s články, písničkami, nursery rhymes (rekonstrukce textu) odhadování textu podle názvu, po odstavci, konec příběhu – jak to dopadne, podle obrázků a ilustrací, podle postav (vyrobení autobiografické knížky postavy, obrázkové slovníky - glosáře) Non-fiction aneb literatura faktu (90 min) Jak z textu využít vše, co je užitečné – technika zápisků a poznámek z textu, shrnutí obsahu, interpretace, cvičení vybavování posloupnosti dramatizace textu Specifika práce se žáky se SPU (90 min) Jejich možnosti, jaké požadavky na ně klademe, jak jim pomoci vnímat text - prezentace a demonstrace podpůrných pomůcek. Kurz - seznámí učitele s problematikou nácviku čtení v cizím jazyce, s nutností, možnostmi a specifikou přípravné fáze (pre-literacy skills) - představí možnosti jak připravovat aktivity, založené na obsahu textu, vedoucí k pochopení obsahu sdělení - umožní vyzkoušet si důležitost vizualizace obsahu textu a způsoby, jak poskytovat vhodné činnosti pro všechny učební styly žáků (vizuální, poslechové a pohybové) - nabídne praktické vyzkoušení použitých metod práce - poskytne možnost promyšlení vlastních námětů, zařazení prvků tvořivé dramatiky a tipů, jak uplatnit nabízené techniky a nástroje ve vlastní praxi - nabídne bohaté praktické náměty k využití v praxi ve školách  
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OPVVV (II/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16h - Cizí jazyky). 

Akce již proběhla