CCV Pardubice

    Orientační logopedické vyšetření
 Kód akce: 0215190 
 Název akce: Orientační logopedické vyšetření 
 Termín konání: Od 3.prosince 2018 do 7.ledna 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 14 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: - logopedická diagnostika - anamnéza, studium spisové dokumentace a zkoušky (sluchová zkouška, vyšetření mluvidel, motorika mluvidel, dechová ekonomie, artikulační obratnost,fonematický sluch, výslovnost, slovní zásoba, řečový projev, verbální paměť, zrakové vnímání, lateralita) - cíl, průběh a vyhodnocení každé zkoušky - speciální pedagogická a logopedická diagnosa - logopedická a diferenciální diagnostika - prevence a doporučení jednotlivým institucím na základě výsledků OLV a komplexního vyšetření - integrace žáka s NKS (postupy a doporučení pro IVP u žáků s NKS) - kazuistika dítěte s NKS - individuální rozbor a vyhodnocení každé kasuistiky  
 Doporučeno pro: učitele MŠ a 1.stupně ZŠ 
 Lektor: Mgr. Helena Vacková, speciální pedagog
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 2500 Kč 
 Tematická náplň: - logopedická diagnostika - anamnéza, studium spisové dokumentace a zkoušky (sluchová zkouška, vyšetření mluvidel, motorika mluvidel, dechová ekonomie, artikulační obratnost,fonematický sluch, výslovnost, slovní zásoba, řečový projev, verbální paměť, zrakové vnímání, lateralita) - cíl, průběh a vyhodnocení každé zkoušky - speciální pedagogická a logopedická diagnosa - logopedická a diferenciální diagnostika - prevence a doporučení jednotlivým institucím na základě výsledků OLV a komplexního vyšetření - integrace žáka s NKS (postupy a doporučení pro IVP u žáků s NKS) - kazuistika dítěte s NKS - individuální rozbor a vyhodnocení každé kasuistiky - poskytnutí základních informací o orientačním logopedickém vyšetření - jako součást logopedické diagnostiky v celkovém pohledu komplexní diagnostiky 
 Poznámka: Seminář se koná 2 dny. 

Akce již proběhla