CCV Pardubice

    Rozvoj grafomotoriky v předškolním věku - ergonomie kreslení a počátečního psaní
 Kód akce: 0208490 
 Název akce: Rozvoj grafomotoriky v předškolním věku - ergonomie kreslení a počátečního psaní 
 Termín konání: Od 2.listopadu 2018 do 16.listopadu 2018 od 09:00 
 Rozsah akce: 16 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:   
 Stručný obsah: Seminář se zaměří na výtvarný projev dítěte z hlediska správné ergonomie. Po nezbytné úvodní teoretické a terminologické části se obsah semináře soustředí především na příčiny a následky grafomotorických potíží u dětí v mateřské škole a v 1. ročníku základní školy a možnosti nápravy. Vysvětleny budou diagnostické, reedukační a podpůrné formy systematické péče, bude zdůrazněn smysl a význam týmové spolupráce rodičů, školy a speciálního pedagoga. Lektorka se bude věnovat řadě témat s touto oblastí souvisejících – specializace a spolupráce mozkových hemisfér, lateralizace, specifika praváctví – leváctví, ambidextrie, nevyhraněná lateralita, správný úchop psacího náčiní a jeho význam ad. Objasněny budou i možnosti reedukace nesprávného úchopu u dětí. Součástí semináře budou příklady dobré praxe. Učitelé získají i přehled nabídky vhodných ergonomických pomůcek a optimální možnosti pomoci.  
 Doporučeno pro: pedagogické pracovníky MŠ a učitele 1. ročníku ZŠ 
 Lektor: Mgr. Světlana Drábová,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 2900 Kč 
 Tematická náplň: Seminář se zaměří na výtvarný projev dítěte z hlediska správné ergonomie. Po nezbytné úvodní teoretické a terminologické části se obsah semináře soustředí především na příčiny a následky grafomotorických potíží u dětí v mateřské škole a v 1. ročníku základní školy a možnosti nápravy. Vysvětleny budou diagnostické, reedukační a podpůrné formy systematické péče, bude zdůrazněn smysl a význam týmové spolupráce rodičů, školy a speciálního pedagoga. Lektorka se bude věnovat řadě témat s touto oblastí souvisejících – specializace a spolupráce mozkových hemisfér, lateralizace, specifika praváctví – leváctví, ambidextrie, nevyhraněná lateralita, správný úchop psacího náčiní a jeho význam ad. Objasněny budou i možnosti reedukace nesprávného úchopu u dětí. Součástí semináře budou příklady dobré praxe. Učitelé získají i přehled nabídky vhodných ergonomických pomůcek a optimální možnosti pomoci. Obsahová struktura vzdělávacího programu: 1. část - Rozvoj grafomotoriky v předškolním věku; 8 hodin Obsah – témata: Základní teorie a terminologie (2 hod.) - příčiny grafomotorických obtíží - důsledky grafomotorických obtíží Pedagogická diagnostika grafomotorických obtíží dítěte (1 hod.) - pedagogická diagnostika grafomotorických obtíží - lateralizace Ergonomie a výtvarný projev dítěte (1 hod.) - správné návyky při kreslení a počátečním psaní Vývoj dítěte, uvědomění si vlastního „JÁ“, role předškoláka, školáka (2 hod.) - kreativita a tvořivost - rozvoj kreativity Dětská kresba v souvislosti s úrovní grafomotoriky, jednotlivé formy (2 hod.) - poruchy grafomotoriky a počátečního psaní - jejich prevence 2. část - Ergonomie kreslení a psaní a správné návyky při kreslení a psaní; 8 hodin Obsah – témata: Citlivé vedení a přiměřená motivace při grafomotorických obtížích (1 hod.) - kresebný vývoj dítěte předškolního věku - časté motivy kreseb dětí předškolního věku a jejich symbolika Reedukace grafomotorických obtíží dítěte (2 hod.) - správné držení těla, správný sed - správné držení psacího náčiní - úchopy - postavení a uvolněnost ruky při kreslení a psaní Nabídka vhodných ergonomických pomůcek na trhu, optimální možnosti pomoci (0,5 hod.) Rozbor příkladů z praxe, výtvarný projev a ergonomie, výtvarný projev a výchova (4 hod.) - výtvarný projev a výchova - ergonomické a další faktory ovlivňující vývoj a úroveň kresby - vývoj kresby lidské postavy - co děti nejčastěji kreslí - zvláštnosti ve výtvarném projevu dítěte v souvislosti s nesprávnými pracovními návyky (odchylky ve vývoji hrubé a jemné motoriky, spasmus…) - kresby, symbolika barev, preference barev Závěrečné shrnutí a diskuze (0,5 hod.) Cílem vzdělávacího programu je přiblížit pedagogům širokou problematiku ergonomie psaní a rozvoje grafomotoriky, která zásadním způsobem ovlivňuje budoucí školní úspěšnost. Účastníci se zorientují v této problematice: - včasné rozpoznání příčiny grafomotorických obtíží - včasná pedagogická diagnostika obtíží a volba cílené a účinné pedagogické podpory - správná analýza odborných doporučení speciálního pedagoga a PPP - správné návyky při kreslení a počátečním psaní - optimální možnosti podpory včetně ukázky ergonomických pomůcek - podpora rozvoj kreativity a tvořivosti Účastníci by na základě absolvování semináře měli pochopit: - faktory ovlivňující úroveň grafomotoriky - vliv ergonomie na úroveň grafomotoriky - význam sledování osobního vývoje dítěte - vztah mezi náročností a vhodností úkolu pro ovlivňování rozvoje grafomotoriky a další motivace dítěte Účastníci budou prostřednictvím vlastních příkladů aktivně ovlivňovat obsah semináře a v druhé části budou pracovat s obrázky dětí předškolního věku, které si přinesou (postava, dům, strom, rodina, zvíře...).  
 Poznámka: Seminář se koná 2 dny: 2.11. a 16.11. 2018. Tento seminář lze využít do šablon OP VVV: I/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin - Inkluze a pro šablonu a II/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin - Inkluze  

Akce již proběhla