CCV Pardubice

    Hravá logopedie v praxi
 Kód akce: 0205191 
 Název akce: Hravá logopedie v praxi 
 Termín konání:  7.března 2019 od 13:00 
 Rozsah akce: 6 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Jedná se o přednášku prolínající se s workshopem. Od účastníků se očekává aktivní přístup. Rozdělení akce na část teoretickou a praktickou je pouze orientační, obě části se během semináře prolínají.  
 Doporučeno pro: učitele MŠ, spec. škol, ZŠ - 1. třída 
 Lektor: Mgr. Martina Černá, speciální pedagog ZŠ Mozaika
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1000 Kč 
 Tematická náplň: Jedná se o přednášku prolínající se s workshopem.Od účastníků se očekává aktivní přístup.Rozdělení akce na část teoretickou a praktickou je pouze orientační, obě části se během semináře prolínají. Obsah: Teoretická část 1. Úvod - plán akce – seznámení účastníků s programem, organizací, způsobem práce.(30 min.) 2. Základní teoretické poznatky, ze kterých je nutné vycházet – vývoj řeči a jeho základní podmínky a momenty.(60 min.) 3. Formy a metody práce s dětmi – rozdíly, přínosy a úskalí jednotlivých forem a metod. (Formy – individuální/skupinová, metody – aktivní/pasivní - nápodoba, hra, instruktáž, opakování, říkadla, DVD a PC hry)(60 min.) 4. Osobnost učitele, individuální přístup (60 min.) Praktická část 1. Praktická přípravná cvičení mluvidel, gymnastika mluvidel k nácviku jednotlivých hlásek – účastnící si vše samostatně vyzkouší, včetně špatného a správného postavení mluvidel.(60 min.) 2. Hra jako prostředek a metoda k vytváření jednotlivých hlásek i k procvičování správně vytvářených hlásek v různých spojeních- praktická cvičení a zásoby her, motivace k hrám, průběh her k procvičování výslovnosti a řeči, výsledek, způsoby hodnocení.(60 min.) 3. Sebepoznávání v kontaktu s žákem, možná úskalí a návody, jak si s nimi poradit.(30 min.) Teoretická a praktická část se budou během celého semináře střídat, prolínat. Účastník: - si ujasní základní teoretická východiska, která ovlivňují vývoj řeči - naučí se využít těchto znalostí jako odrazového můstku pro praktické činnosti – správné vytváření hlásek, hry upevňující správnou výslovnost - při nácviku konkrétních her si uvědomí obtížné (problémové) situace v kontaktu s žáky  
 Poznámka: Pozor změna termínu z 1.2.2019 

Akce již proběhla