CCV Pardubice

    Osobnostně sociální rozvoj učitele "16"
 Kód akce: 0110181 
 Název akce: Osobnostně sociální rozvoj učitele "16" 
 Termín konání: Od 15.listopadu 2018 do 16.listopadu 2018 od 10:00 
 Rozsah akce: 16 vyučovacích hodin
 Místo konání: Hotel Jezerka, Seč - Ústupky 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Osobnostně sociální rozvoj pedagoga 
 Doporučeno pro: Ředitele škol a školských zařízení, vedoucí pracovníky škol a školských zařízení  
 Lektor: Mgr. Helena Wiesenbergová,
 
 Garant: Mgr. Monika Jirásková 
 Účastnický poplatek: 4000 Kč 
 Tematická náplň: Kurz chce podpořit ředitele v jejich každodenní práci s učiteli, ale i rodiči a žáky. V rámci zaměření na osobnostní a sociální rozvoj pedagogických pracovníků bude důraz kladen především na zvýšení manažerských, expresívních a organizačních schopností a schopnost sebereflexe. Kurs bude vedený interaktivní formou. Kombinuje teoretické části a praktické, zážitkové části. Každé téma zahrnuje teoretický vstup a následně nácvik technik a nástrojů prohlubujících vybavenost a dovednosti učitele, práci s modelovými situacemi, sdílení účastnických kazuistik i příkladů dobré praxe. Kurs obsahuje následující témata: Osobnostní rozvoj: A. Sebepoznání, sebereflexe B. Zvládání stresu Sociální rozvoj: C. Komunikační dovednosti D. Řešení obtížných situací Hlavní témata programu: A) SEBEPOZNÁNÍ, SEBEREFLEXE (znalost slabých a silných stránek). Seznamovací aktivity: dvojice s seznámí a prezentují, „Kruh jedinečnosti“ Sebepoznání - Transakční analýza: test, modelové situace, předcházení konfliktům B) ZVLÁDÁNÍ STRESU Zátěžové situace a stresory v práci ředitele. Možné příčiny a důsledky stresu. Definice syndromu vyhoření. Modelové situace – co je můj stresor, jak sním pracovat. C) KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI Základy efektivní komunikace. Aktivní naslouchání (aktivita „kopírka“), empatie – správné a chybné příklady, parafrázování a práce s emocemi. Dávání zpětné vazby, motivace. Pozitivní vyjadřování – test pozitivního myšlení, pozitivní přerámování. Delegování úkolů. D)ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Styly jednání zúčastněných (pasivní, agresivní, asertivní). Asertivní jednání: definice, test asertivity, řeč těla, modelové situace. Konflikt, jeho příčiny, definice a způsoby, jak s nimi zacházet a jak je řešit.  
 Poznámka: V ceně akce jsou zahrnuté lektorské služby, materiály k přednáškám, organizační zajištění, ubytování ve 2L pokojích, stravování v rozsahu oběd, večeře, snídaně, oběd, coffeebreak. Seminář je vhodný do šablony OP VVV 2. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SŠ III/2.2. Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ DVPP v rozsahu 16 hodin.  

Akce již proběhla