CCV Pardubice

    Spisová služba ve školách a školských zařízeních - spisový a skartační řád
 Kód akce: 0104491 
 Název akce: Spisová služba ve školách a školských zařízeních - spisový a skartační řád 
 Termín konání:  8.listopadu 2018 od 09:00 
 Rozsah akce: 6 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: platná legislativa v oblasti archivnictví a spisové služby; nová vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, účinná od 1. 8. 2012; základní pojmy v archivnictví a spisové službě; povinnosti škol v oblasti péče o dokumenty a vedení spisové služby; oběh dokumentů ve škole (doručování/vznik, evidence, vyřizování, podepisování, užívání razítek, odesílání, ukládání); podací deník vs. software elektronické spisové služby; tvorba spisu; skartační řízení, ukládání archiválií, kontrola, sankce; spisová rozluka; vedení spisové služby v mimořádných situacích; tvorba spisového řádu, včetně spisového a skartačního plánu; aktuality k datu konání semináře. 
 Doporučeno pro: ředitele a zástupce všech typů škol a školských zařízení 
 Lektor: Ing. RNDr. Eva Urbanová,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1000 Kč 
 Tematická náplň: platná legislativa v oblasti archivnictví a spisové služby; nová vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, účinná od 1. 8. 2012; základní pojmy v archivnictví a spisové službě; povinnosti škol v oblasti péče o dokumenty a vedení spisové služby; oběh dokumentů ve škole (doručování/vznik, evidence, vyřizování, podepisování, užívání razítek, odesílání, ukládání); podací deník vs. software elektronické spisové služby; tvorba spisu; skartační řízení, ukládání archiválií, kontrola, sankce; spisová rozluka; vedení spisové služby v mimořádných situacích; tvorba spisového řádu, včetně spisového a skartačního plánu; aktuality k datu konání semináře. Seznámení účastníků semináře se způsobem vedení spisové služby ve školách a ŠZ (listinná vs. elektronická podoba), s povinností pečovat o dokumenty a s jejich následnou archivací, příp. skartací. 
 Poznámka: taxi lektor 100,- 

Akce již proběhla