CCV Pardubice

    Záznamy o úrazech, bezpečnost dětí, pracovní úrazy
 Kód akce: 0101191 
 Název akce: Záznamy o úrazech, bezpečnost dětí, pracovní úrazy 
 Termín konání: 19.října 2018 od 09:00 
 Rozsah akce: 4 vyučovací hodiny
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: Účastníci semináře získají komplexní informace z oblasti bezpečnosti dětí ve škole, budou seznámeni s nejčastějšími chybami a problémy spojenými s agendou pracovních a školních úrazů.  
 Doporučeno pro: ředitele a vedoucí pracovníky škol a školských zařízení 
 Lektor: JUDr. Dana Juříčková,
 
 Garant: Bc. Michaela Mzyková 
 Účastnický poplatek: 700 Kč 
 Tematická náplň: Témata semináře: legislativa týkající se této problematiky, směrnice, předcházení rizikům-revize, rozdíly mezi školním úrazem a pracovním úrazem, postup při školním, pracovním úrazu, vzory formulářů, hlášení povinnou osobou, pojištění 
 Poznámka:  

Akce již proběhla