CCV Pardubice

    Loutna-historie, současnost nebo budoucnost?
 Kód akce: 1229141 
 Název akce: Loutna-historie, současnost nebo budoucnost? 
 Termín konání: 13.března 2014 od 08:30 
 Rozsah akce: 5 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18, 19 zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: - Historické loutnové nástroje, jejich konstrukce, repertoár, ukázka koncertní hry - Základní technické a interpretační dovednosti na příkladech děl J. Dowlanda a S. L. Weisse - Metodika výuky hry na loutnové nástroje, představení základní pedagocické literatury; aplikace vybraných poznatků na výuku kytary - Úvod do metodika hry doprovodu na loutnu z generálbasu, aplikace na kytaru - Současné perspektivy loutnových nástrojů a hry na ně; diskuse.  
 Doporučeno pro: učitele kytary na ZUŠ, případně Konzervatořích a dalším zájemcům 
 Lektor:  Jan Čižmář MA, hráč na historické nástroje
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 700 Kč 
 Tematická náplň: - Historické loutnové nástroje, jejich konstrukce, repertoár, ukázka koncertní hry - Základní technické a interpretační dovednosti na příkladech děl J. Dowlanda a S. L. Weisse - Metodika výuky hry na loutnové nástroje, představení základní pedagocické literatury; aplikace vybraných poznatků na výuku kytary - Úvod do metodika hry doprovodu na loutnu z generálbasu, aplikace na kytaru - Současné perspektivy loutnových nástrojů a hry na ně; diskuse. Cílem semináře je seznámit přehlednou formou pedagogy kytary se základními poznatky o loutně, její historii coby přímého předchůdce kytary, její současnosti - celosvětovému trendu historicky poučené interpretace na dobové nástroje – a konečně její budoucnosti: možnosti pro pedagogy i studenty odkrýt nové možnosti a repertoár. Hlavní důraz bude kladen na - seznámení se základními typy nástrojů - seznámení s repertoárem nástroje (skladby středověké, renesanční, barokní, moderní a metodické) formou přednášek a ukázkových hodin - metodiku výuky technických dovedností (prstová technika, artikulace) - získání poznatků o stylové interpretaci dobových skladeb (artikulace, ornamentace, frázování, prstoklady, agogika, estetika) - představení kvalitního pedagogického materiálu vhodného pro výuku žáků a vysvětlení práce s nimi - aplikace poznatků pro současnou kytarovou pedagogiku - diskuse o problémech, které přináší pedagogická praxe, a jejich řešení.  
 Poznámka:  

Akce již proběhla