CCV Pardubice
Hlavní stránka

Aktuality:

17.04.2018
-
<html>
<head>
<title># HACKED BY- ashrar team Security team ASHRAR #</title>
</head>
<body onload="writetext()" bgcolor="#000000" text="#167715" link="#167715" alink="#167715" vlink="#167715" background="" style="background-position: 0px 200px;">
<center>
<tbody>
<tr>
<td>
<p>
<table align="center" cellpadding="10">
<tbody>
<tr bgcolor="black">
<td>
<p></p>
<script language="JavaScript">
msg = new Array(); //strings written in screen
msg[0] = "<h2><font size=30><font face='Courier'> (( ashrar team )) </font></font><br><font color='red' size=30>############################################ <font face='Courier'><br>hacked by eblis shar</u></font></font></h2>";
msg[1] = "<b> Message??! <font face='Courier' color='red'> --ما پیش میرویم روی طناب دار-- </font>";
msg[2] = "<b> Contact Us : <font face='Courier' color='red'> <a href=ymsgr:sendim?eblisshar > https://t.me/ASHRARoffical--http://ashrar-tm.r98.ir/</a></font>";
msg[3] = "<b> IM NOT SOORY | هک شد توسط اشرار تیم | <font face='Courier' color='red'> YOU ARE DEAD..yea i know...</font>";
msg[4] = "<b> This Isn't A Joke <font face='Courier' color='red'> It's Real...</font>hissss my friend!</font><br><br>ASHRAR TEAM ? <font face='Courier' color='red'> eblis shar-Hw3in-mr.phoenix-reza shar-moji shar-eblis attacker-mahdi timsar-arman shar-E-DEH -BAD BOY / WE ARE ASHRAR /  HACKED BY ALL MEMEBERs ASHRAR TEAM</br><br></font><font color='red' size=25>############################################ ";
text1 = ""; //the same as text2, only the last character is highlighted
text2 = ""; //current string, which will be written
count = 0; //char index in string text
count2 = 0; //number of strings
text = msg[0].split(""); //text - string written
function writetext() { //show strings above on screen
text1 = text2 + "<font color='#00FF00'>" + text[count] + "</font>";
text2 += text[count];
document.all["nothing"].innerHTML = text1; //where to write
if (count < text.length-1){
count++;
setTimeout('writetext()', 25);
}
else { //if this string is written, get the new string
count = 0;
if (count2 != 4) { //write 4 strings
count2++;
text2 += "<p>"; //a new line
text = eval('msg['+count2+'].split("")'); //get the new string to text
setTimeout('writetext()', 25);
}
}
}
</script>
<div id="nothing" style="font-family: 'Courier';"><h2><font size="30"><font face="Courier">=================================</font></font><br><font color="#00FF00" size="30">
<u>Hacked By <font face="Courier">eblis shar</font></u></font></h2><p><b>your security is funny! 
<font face="Courier" color="#00FF00"> we are know who are you!</font></b></p><p><b><b> ADMIN SHAR : <font face="Courier" color="#00FF00"> <a href="ymsgr:sendim?eblisshar@yahoo.com.blog.ir</a></font></b></b></p><p><b><b><b> Hey Admin, <font face="Courier" color="#00FF00"> you are realy a Dull !.</font></b></b></b></p><p><b><b><b><b> this is not funny stupid ! <font face="Courier" color="#00FF00"> It's Really suck ! yep</font> LOL!<br><br>team<font face="Courier" color="#00FF00"> eblis shar <br><br></font><font size="30">=================================<font color="#00FF00"> </font></font></b></b></b></b></p></div>
<font face="Courier">
<script>
 var isNS = (navigator.appName == "Netscape") ? 1 : 0;
  if(navigator.appName == "Netscape") document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN||Event.MOUSEUP);
  function mischandler(){
   return false;
 }
  function mousehandler(e){
     var myevent = (isNS) ? e : event;
     var eventbutton = (isNS) ? myevent.which : myevent.button;
    if((eventbutton==2)||(eventbutton==3)) return false;
 }
 document.oncontextmenu = mischandler;
 document.onmousedown = mousehandler;
 document.onmouseup = mousehandler;
</script>
</html>
-

Akce konající se v následujícím týdnu:

(Na akce je možno se příhlásit ve VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY)
KódDatumNázev akceMísto konáníUrčeno pro
022019025.09.2018Možnosti rozvoje předčtenářské gramotnostiCCV Pardubice, Mozartova 449učitele MŠ
120619126.09.2018Tanec pro děti s třásněmi pom pomCCV Pardubice, Mozartova 449učitele MŠ, 1. stupeň ZŠ, DDM, vychovatele ŠD
020119127.09.2018Hyperaktivní dítě a dítě s hraničním chováním v MŠCCV Pardubice, Mozartova 449učitele MŠ
020319001.10.2018Kurz DVPP zaměřený na podporu přirozeného rozvoje řeči CCV Pardubice, Mozartova 449učitele/učitelky MŠ nebo přípravné třídy ZŠ, kteří se v rámci výkonu své profese a v kontextu školního vzdělávacího programu věnují řečové výchově, podpoře komunikační kompetence dětí a primární prevenci narušeného vývoje dětské řeči. Kritériem pro výběr uchazeče je doklad o odborné kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost (zákon č. 563/2004 Sb., v platném znění) učitele nebo vychovatele a písemný souhlas ředitele školy s realizací pedagogické praxe frekventanta kurzu. Řeč frekventanta nevykazuje znaky narušené komunikační schopnosti.
160549001.10.2018Kurz reedukace specifických poruch učení PPP Ústí nad Orlicíučitele ZŠ
161549101.10.2018Komunikace mezi učitelem a žákem v náročných situacíchŠpindlerova 1167, Ústí nad Orlicíučitele 1. a 2. stupně ZŠ
Administrace