CCV Pardubice
KurikulumS

O projektu Kurikulum S

18.01.2010

Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje
Sukova třída 1260, 530 02 Pardubice
IČO: 75061074

Projekt „Kurikulum S“ – Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání, který připravilo MŠMT ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání, umožní odborným školám získat radu a pomoc a to nejen v centru – v NÚOV, ale přímo v kraji, v konzultačních centrech, která byla pro tento účel zřízena.
Kurikulární reforma odborného vzdělávání postoupila od pilotního ověřování k plošnému zavádění. Tvorba všech Rámcových vzdělávacích programů bude ukončena v příštím roce, kdy budou vytvořeny především rámcové vzdělávací programy pro nástavbové obory pro absolventy oborů vzdělání poskytujících vyučení. Na řadě škol běží i tvorba školních vzdělávacích programů (ŠVP). Polovina odborných škol by měla zahájit výuku (v souladu se školským zákonem) podle vlastních vzdělávacích programů již od 1. září 2009. Současná praxe ukazuje, že koordinátorům a učitelům podílejícím se na zpracování ŠVP nestačí pouze vstupní proškolení, ale že mají potřebu konzultovat problémy, které se objevují v průběhu práce na ŠVP, někteří mají zájem o odbornou supervizi připraveného programu.
Konzultační centra budou zajišťovat školám na jejich objednávku odbornou pomoc při tvorbě ŠVP a následně při jejich realizaci a inovacích, zprostředkovávat výměnu zkušeností mezi školními týmy, organizovat tematické workshopy. Projekt počítá s tím, že tato centra budou fungovat při vybraných již existujících subjektech, které působí v oblasti dalšího vzdělávání, především odborného, aby bylo zajištěno pokračování poradensko-konzultační a metodické pomoci školám i po skončení projektu. Projekt podpoří i různé formy spolupráce mezi školami a sociálními partnery i mezi školami navzájem, neboť bude monitorovat různé formy spolupráce, shromažďovat a prezentovat příklady dobré praxe. Získané informace, příspěvky a příklady budou zveřejněny prostřednictvím internetových portálů, nejzajímavější příklady budou vydány v samostatném sborníku. V projektu bude také dokončeno pokusné ověřování pilotních ŠVP, které byly vytvořeny v systémovém projektu Pilot S, ukončeném v roce 2008. Poznatky z pokusného ověřování výuky podle pilotních ŠVP a ze zkušeností pilotních škol budou sloužit nejen pro inovace ŠVP těchto škol, ale i ostatní odborné školy budou mít možnost je využít. Získají v nich podněty a inspiraci, která jim umožní lépe připravit vlastní vzdělávací programy. Projekt „Kurikulum S“ je určen vedoucím pracovníkům a koordinátorům tvorby ŠVP všech SOŠ a SOU, kteří potřebují odbornou radu a pomoc při zpracování, zavádění nebo inovaci školních vzdělávacích programů.
Více o projektu na www.kurikulum.nuov.cz
Tento leták je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Administrace