Aktuality

19. 01. 2017 Studium pro asistenty pedagoga

Kvalifikační studium pro Asistenty pedagoga bylo zahájeno v lednu.

Kurz už je plně naplněn a není možné se do něho hlásit!

Další kurz plánujeme otevřít v září.

Podrobnosti včetně přihlášky a rozpisu jednotlivých přednášek naleznete v sekci ke stažení.

Vyplněné přihlášky s vaším podpisem je možné už zasílat na mail: maskova@ccvpardubice.cz

 

Leona Mašková

garant studia

Europass

Centrum celoživotního vzdělávání
Zařízení pro DVPP Pardubického kraje

Aktuálně nemáme žádné články k zobrazení

Nadcházející akce

Datum Název Místo konání
27.02.2017 Zajímavé techniky a nápady ve výtvarné práci s dětmi SPŠ Chrudim, ul. Čáslavská 973
28.02.2017 Genetická metoda výuky čtení v praxi CCV Pardubice, Mozartova 449
28.02.2017 Spolupráce s rodiči dítěte v době od zápisu k zahájení školní docházky CCV Pardubice, Mozartova 449
01.03.2017 Hospitační činnost ředitele školy Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11
01.03.2017 Právní vědomí vychovatele ŠD a ŠK II. Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí
01.03.2017 Kurz reedukace specifických poruch učení PPP Ústí nad Orlicí
02.03.2017 Hravá jóga pro děti předškolního věku Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí
02.03.2017 Rozvoj předčtenářské gramotnosti u dětí předškolního věku CCV Pardubice, Mozartova 449
02.03.2017 Komunikace a řešení problémů s "problémovými rodiči" CCV Pardubice, Mozartova 449
03.03.2017 Rozvoj předmatematické gramotnosti u dětí předškolního věku Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11